Børnepolitik

Der må ikke være ventelister i Brøndby kommune. Når man har betalt skat, skal servicen også være der når man skal bruge den. Hvis man får et barn og en i familien er arbejdsløs bør man dog kunne vente med at få anvist en plads, til man får job tilsagn.

Har man en plads, beholder man den naturligvis, selvom at man bliver arbejdsløs.

Brøndby kommune bruger 137.137.000 kr. på kontoen for plejefamilier og opholdssteder for børn og unge; af dem bruges 78.440.000 kr. til opholdssteder, og da ca. ½ af tvangsfjernelser i Brøndby er ulovlige, kunne der her spares ca. 39.220.000 kr. en ny undersøgelse har vist at i snit er ca.65% af fjernelserne så ulovlige at ankestyrelsen ville have hjemsendt børnene hvis de havde haft sagerne til behandling, så vores bud på at halvdelen af fjernelserne er ulovlige er jo nok lavt sat, De sparede midler bruges til at forbedre forholdene for de svageste familier i form af støtte i hjemmet.

Dokumentation: Tvangsfjernelse af nyfødt barn.

Det burde ikke koste noget at få sit barn passet, men det vil give en stor kommunal indtægtsnedgang, så vi vil arbejde på så lave takster som muligt, altså en nedsættelse ved hvert års budget, da vi mener det skal være tydeligt for alle hvorfor vi betaler skat; man skal have noget for pengene.

Denne holdning koster 9.498.000 kr.  

Forældrene i Brøndby betaler tilsammen 81.453.000 kr. iflg. budgettet for 2012. Det er vores hensigt at nedsætte betalingen til 3/5 af det nuværende niveau; det koster 48.871.800 kr. Når man trækker udgiften til ulovlige tvangsfjernelser fra, får man en samlede merudgift på 9.498.000 kr.

 

 
Uddrag af disse konti brugt i tekst: Kr.
plejefamilie og opholdsteder (0528) 137.137.000
opholdsteder (052820) 78.440.000
Plejefamiler (052820) 001 10 25.686.000
Specialskoler (032208) 44.076.000
   
Forældrebetaling legestuer (052511) 511001 092 2.917.000
Forældrebetaling børnehaver (052511) 513001 092 1.611.000
Forældrebetaling klubber+div (052513) 514001 092 51.836.000
Forældrebetaling SFO (032205) 305001 092 25.089.000 
Forældrebetaling TOTAL 81.453.000