Trafik


 

Af hensyn til virksomhederne er det et must at infrastrukturen er i orden, men på vores kommunale budgetter afsætter vi penge til at forbedre virksomhedernes udgift niveau, så vi er af den opfattelse at når udgifterne for virksomhederne falder vil de kunne producere fornuftigt også selvom at de har  lidt besværlige adgangsforhold i forhold til motorveje, så de midler vi afsætter her vil primært skulle gå til at vedligeholde eksisterende veje, og altså ikke udbygge yderligere.

Der er afsat 449.600.000 Kr. til drift i 2012 budgettet