MILJØ


Billedet viser Københavns Havn ca 500 meter fra Islands Brygge havnebad

"Som det fremgår af brevet har ”havcolera” ingen indflydelse på tildelingen af det blå flag, for politikerne er ligeglade med vores vandmiljø, kan De opkræve flere afgifter er De dog interesseret i miljø, men at stoppe den
rigtige forurening er der ingen der vil, at give landmændene skylden giver flere afgift kroner, i år måtte 2000 sæler og 4000 edderfugle lade livet på grund af bakterier, Hvis borgerne blot ville interessere sig, en lille smule mere i politik, ville de politikere der blev valgt også interessere sig for borgerne.

Det er også kommet frem at der bliver født flere deforme børn, og at der er flere der er døde af forurening via drikkevand (kloakvand siver ind når man opdæmmer, som man gør nu for at undgå overløb)

LAVEREskatterOGafgifter, håber snart at borgerne vil interessere sig for deres liv og fremtid.
<---

Klik på brev for at læse den fulde tekst.

 

 

 

Da det er vores opfattelse at en forbedring af miljøet kan give færre syge og dermed mulighed for at forhindre sundheds udgifterne i at stige, er det et område vi vil sætte flere penge at til

Der er afsat 175.000.000 Kr. til drift i 2012 budgettet