Sundhed

 

På dette område skal der ses på om der ydes den service der er betalt for, her kan man jo sammenligne med betalingshospitaler og se på effektivitet/pr. kr., vi vil bevare et velfungerende offentligt sygehusvæsen, der bør ikke samles for store afdelinger med ene ekspertise for så vil afstande i regionen kunne betyde ringere service til nogle frem for andre, der skal med andre ord være akut service inden for en begrænset radius, både for fødende, hjerte samt traumepatienter.

Da vi ikke går ind for at servicen til den enkelte patient skal falde, er vi imod de panik besparelser som de andre partier er årsag til, når de ikke planlægger budgettet ordentligt år for år, altså lægger budgettet således at der er plads til ændringer på de enkelte områder, ved at sikre en hvis pulje af penge, enten som vi helst vil bruge dem på SKATTENEDSÆTTELER, eller til de situationer, hvor nogle områder har krævet lidt ekstra et enkelt år, så kan man undgå disse panikbesparelser, som vi er så meget imod, da de som regel i sidste ende fordyre hele området. Vi går ikke ind for et supersygehus, da det vil ske på bekostning af de mindre sygehuse, og vi vil have så gode nærsygehuse som muligt.

Speciel operationer, hvor det ikke betyder så meget at der er transportafstande, kan godt samles.

Der er afsat nedenstående i 2012 budgettet:
Hospitaler, drift 22.988.500.000 Kr.
Behandling af patienter udenfor regionen 984.900.000 Kr.
Speciellæge behandling 1.520.800.000 Kr.
Psykiatri 272.700.000 kr.