Handicappede

 

På dette område vil vi afsætte de nødvendige resurser.

Et samfund der som vores forsøger at sikre at borgerne har et rimeligt leveniveau kan ikke tillade sig at udstøde nogle grupper, vi kan simpelthen ikke tillade os at spare på disse grupper, det er vores indtryk at embedsmænd for at forhindre besparelser på andre områder til dels foreslår besparelser på de handikappet og på Distriktspsykiatri, netop for så at kunne konstatere at det på længere sigt bliver dyre og giver en masse omtale om hvor mange penge der mangler i det offentlige, så mange borgere tror at man ikke kan drive den offentlige sektor uden at sætte skatten op!

Der er afsat 546.600.000 Kr. til institutionsbudgetter i 2012 budgettet, men regionen har så mange indtægter på området, at det samlede regnskab for 2012 ender på en udgift på 3.300.000 kr.