FORSKNING


 

     

Vi har lagt mærke til at der ikke afsættes penge til forskning inden for området distriktspsykiatri!

På en række hospitaler afsættes der penge, men det virker også på dette område, som om at man er bagefter med hensyn til at prøve at forhindre at borgerne bliver syge, og hvad med at undersøge miljø konsekvenser!

Når man må fraråde badning i Furesø på grund af bakterier, er det jo nok fordi vi i gennem flere år har ladet kloak afløb løbe over og ud i både søer og vandløb samt direkte ud i havet! Vi mener at man skal afsætte midler til at forske i forebyggende behandlinger, som kunne styrke immunforsvaret, og dermed fjerne presset på hospitalerne samtidig med, at man gør en indsats for at undgå forurening.

Der er afsat nedenstående i 2012 budgettet:
Øvrige regionale udviklingstiltag 86.600.000 Kr. (Tiltag for uddannelse, klima & natur 31.600.000 + 55.000.000 kr. til Uddannelse & Kultur)
Samlet beløb til forskning (indenfor sundhed) 69.100.000 kr.