Ungdomspolitik

Det skal være muligt for unge, der ikke interesserer sig for fodbold, at få indhold i fritiden. Vi vil derfor opprioritere andre fritidsbeskæftigelser, herunder klubber med bl.a. Diskotek og masser af aktiviteter. 

Da Martin Tidsvilde i den periode han sad i kommunalbestyrelsen, stemte for at nedlægge isbanen i Brøndbyhallen, mener vi at Brøndby i lighed med KBH. og Frederiksberg skulle anlægge en skøjtebane om vinteren, men for at få så meget istid for pengene bør der ikke være dato for opstilling og nedtagning da ude temperaturerne spiller afgørende ind.  

Man kunne i skolernes sommerferie oprette en ”Sommer klub”, med mulighed for Sejlads, roning, tennis, badminton, rulleskøjteløb/skateboard, fodbold, håndbold eller Svømning. Det behøver ikke koste mange penge for man kan aktivere de klubber der er i forvejen, med et fælles sommer ”INTRO” tilbud til alle børn og unge i Brøndby. 

Der skal ikke kunne startes aktiviteter kun for enkelte folkeslag. Der kan derfor spares penge på ungdomsskolen (det samlede budget for ungdomsskolen er på 6.210.000 kr. + 5.257.000 kr.) De sparede penge kan bruges til flere ungdoms aktiviteter generelt. 

Denne holdning er udgiftsneutral.

Brøndby kommune har sparet de sparet de 3,5 mio kr. vi forslog på ungdomsskolen, samt investeret lidt over 5 mio. kr. i yderligere aktiviteter for unger, nøjagtig som vi har foreslået i flere år. Vi er dog kede af at Tranens Drenge og Værested Langbjerg primært er tosprogede, da vi grundlæggende har den mening at alle kommunen tilbud skal være tilgængelige uanset hudfarve og hårfarve. Vi har noteret os at ungdomsklubben i brøndbyhallen er styret af ungdomsskolen, men såfremt der er tale om tilbud til de unge uanset om de er tosprogede eller ej er vi godt tilfreds med den øget aktivitet på ungdomsområdet. Det som vi hele tiden har været imod har udelukkende været aktivitet for bestemte folkeslag.

Ved at spare 3.500.000 kr. på ungdomsskolen, og ved at investere yderligere 1.500.000 kr. vil der blive 5.000.000 kr. til flere ungdomsaktiviteter for en øget indsats bl.a. i Brøndby Strand hvor flere aktiviteter vil være påkrævet efter vores opfattelse. 

Den holdning, som det sidste byråd har lagde for dagen, med at sammenlægge /nedlægge ungdomsklubber, er en ren katastrofe for en fornuftigt udvikling i de områder som er belastede, og hvor den tidligere borgmester Kjeld Rasmussen, for blot nogle år siden ville opsætte både hegn og overvågning.

Uddrag af disse konti brugt i tekst: Kr.
Ungdomsskolevirksomhed (033876) 6.210.000
Ungdomsklub Brøndby hallen (033875) 375017 5.257.000
Tranens drenge (033875) 375013 218.000
værestedet langbjerg (933875) 375014 918.000