Teknik

Den tekniske afdeling er et område, hvor der vil komme store forandringer, både med besparelser men også med øget anvendelse af energibesparende kilder, så det på længere sigt vil indebære mulighed for skattelettelser.

Det er det rene fråds, når der udbygges på rådhuset, uden at der tænkes på solenergi samt programmerede varmeforbrug.

De offentlige bygninger bør indrettes, så en besparelse på driften kan opnås.

Vejafdelingen er - set i lyset af at der både ligger en i Hvidovre, Vallensbæk, Glostrup og Rødovre - et område hvor der kunne forhandles om en sammenlægning med de andre kommuner. Det vil betyde, at vi ikke får vedligeholdelsesudgifter på materiel. De ansatte kan i forbindelse med forhandlingerne ansættes hos de forskellige kommuner, som så overtager driften på vores områder. Såfremt der ikke kan forhandles en ansættelse af de pågældende, vil disse indgå i det opsøgende arbejde, som skal igangsættes for at få arbejdsløsheden ned generelt. Besparelsen kan bruges til skattenedsættelser.

Denne idé vil i de kommuner der sammenlægges blive virkelighed, men selv om at vi ikke i Brøndby sammenlægges med nogle, kunne vi havde stor glæde ved at etablere et fælleskommunalt vejvedligeholdelses selskab. 

Denne holdning vil spare 16.504.000 kr. 

Besparelsen er en halvering af udgifter til vejvedligehold, samt anslået 10 mio på busdrift.

Samlede udgifter på kontoen for vejafdelingen er 49.325.000 kr. Heraf 14.543.000 til løn

Vi regner kun med, at vi sparer på vedligehold af materiel, for vi skal ud og købe serviceydelsen hos vore nabokommuner, så lønudgifterne på 14.543.000 kr. vil stadig være der, da medarbejderne jo følger med over i de andre kommuner. Dog vil der måske kunne forhandles besparelser, men det tør vi ikke regne med.

Udover alm. tekniske udgifter, har man også valgt at sætte busdrift, under teknik, da man kalder det transport og teknik. Beløbet 16.122.000 virker lidt højt set i lyset af de få buslinjer der er i Brøndby. Kommunen ville tjene penge på at oprette eget busselskab! Der må være overførsler af penge andre ruter eller gebyrer for busser som alligevel kører gennem Brøndby. Hvis det drejer sig om bussen er der forbinder Brøndby Strand med øvrige Brøndby, er det billigere at give folk gratis taxa mulighed.

Uddrag af disse konti brugt i tekst: Kr. Kommunes udgift:
Renovation (0138) 39.153.000  
Renovation (0138) (indtægt) 37.558.000 1.595.000
Vej i alt (02), 49.325.000  
- Vejvedligehold 13.009.000  
- Busdrift 16.122.000  
- Fælles formål og drift (022201) 021 14.543.000