Skolepolitik

Skolen bør drives ud fra en takst pr. elev. 

Skolebøger, PC, redskaber og lignede SKAL være til rådighed i de mængder som det kræves for at kunne undervise, og lærerne bør have en hjemme-PC, så de er i stand til at undervise på et højt niveau med PC som hjælpemiddel. 

Skolen skal primært undervise i Dansk, Matematik, Geografi, Engelsk, Tysk samt i anden række fag, som udvikler barnets muligheder for at klare sig i hverdagen i Danmark generelt. 

De enkelte skolebestyrelser, skal have afgørende økonomisk indflydelse, på de foranstaltninger som de finder vigtige for deres skole. 

Vi er imod besparelser på skoleområdet, med mindre der er betydeligt færre elever, da vi som bekendt går ind for en pris pr. elev. 

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2004 og i 2005 en besparelse på skoleområdet, der var udsigt til færre elever, men da der generelt mangler penge på dette område er det en katastrofal beslutning og vi ville aldrig have været med til dette, vi fastholder et øget forbrug, da eleverne i Brøndby i forhold til eleverne i andre kommuner er bagefter rent fagligt. 

Denne holdning koster 7.614.000 kr. 

Tallet er en fordobling af konti for indkøb af undervisningsmidler som ifølge budgetoverslag for 2012 er 7.614.000 kr. De ekstra penge skal bruges til at forbedre undervisningen, bla. med mere IT.

Vi regner med, at mere frihed i regnskaberne, vil der komme bedre undervisningskvalitet. 
 

Undervisnings midler ifølge budgettet:

2009

2012

Brøndbyvester skole (032201) 301015 043

1.040.000 kr. 2.369.000 kr.

Brøndby Strandskole (032201) 301016 043

1.075.000 kr.

2.650.000 kr.

Brøndbyøster skole  (032201) 301019 043

-.

1.963.000 kr.

Lindelundsskolen (032201) 301020 043

1.138.000 kr.

-

10 klasse (032201) 301023 043

476.000 kr.

632.000 kr-

I ALT

3.729.000 kr.

7.614.000 kr.