Resultatet af vores holdninger
2006

Område

Udgift

 

Område

Indtægt

Børnepolitik 9.498.000  kr. Teknik 16.504.000 kr.
Ungdomspolitik 0 kr. Erhvervspolitik 75.571.000 kr.
Ældrepolitik 48.670.000 kr. Idrætspolitik 6.572.000 kr.
Skolepolitik 7.614.000 kr. Biblioteker 771.000 kr.
Miljøpolitik 0 kr. Kultur 4.509.000 kr.
Boligpolitik 20.000.000 kr. Integration 15.106.000 kr.
    Administration 143.525.500 kr.
I Alt 85.782.000 kr. I Alt 262.558.500 kr.

Indtægter for +262.558.500 kr.

Udgifter for     - 85.782.000 kr.

Besparelsen    176.776.500 kr. 

Ny skatteprocent  ca. 18

Institutionstaksterne bliver sat ned i forholdet 3/5

Tal er fra 2012.

Vi har omregnet besparelsen til ren skattenedsættelse, men i praksis vil det være nødvendigt at nedsætte grundskylden, så virksomhederne får noget ud af at hjælpe kommunen med at komme af med nogle udgifter til kontanthjælp. Vi håber så at det vil sætte yderligere gang i industrien med den øgede arbejdskraft som de får, hvis afsætningsmulighederne stadig er der, og det vil der være, hvis borgerne får flere penge mellem hænderne.