Miljøpolitik

 

Dokumentation: Alvorlig forurening fra sygehuse.

På ovenstående link vises problemstillingen omkring vandoverløb.

Det er en skam, at vores miljø ikke tages alvorligt nok. I Brøndby har vi en strand, som desværre er fyldt med alger, på grund af de mange næringsstoffer i Køge Bugt. 90% af forureningen af disse stammer fra vores kloakværk. 

Kommuner der er tilsluttet kloakværket:

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

Det siger sig selv at der i kommunerne er sket en del siden kloakværket blev bygget, og selv med de små udbygninger af anlægget i nyere tid er det for lille i forhold til oplandet, og det løber derfor over når det har regnet i mere end 5 dage i træk.

I Hvidovre har man for længst indført den regel, at der ved nybyg skal føres regnvand til faskiner, men også ved renovering af gamle kloakledninger bør man ombygge, så udledning fra veje i større omfang ledes i dræn og ikke i kloakken.

Vandkvalitet skal måles når der er vindstille og ikke ved fralandsvind; og man bør heller ikke måle ved lave vandtemperaturer hvor bakterier ikke så aktive og flere stoffer bundfælder, men det ser desværre ikke ud til, at det er den måde man gør det på; kan det være af politiske årsager? 

(Danmark blev Dømt for ikke at oplyse, samt overskride grænseværdierne for bakterier ved EU domstolen den 30-1-03, så svaret på spørgsmålet er JA) 

(DANMARK ER DET LAND I EU MED HØJEST DØDELIGHED AF KRAFT) i følge den offentlige mening er vi det land med den bedste miljøpolitik, måske er vores "gode" miljøpolitik mere skadelig end gavnlig, for man lærer borgerne at bade i egen afføring er ikke så skadelig som hvis en lastbil kører forbi ude på vejen!!

 

Forudsigelse 2006 (lidt sent 26/6-06)

På grund af en mindre mængde nedbør, tyder det på at vandkvaliteten vil blive bedre i år end vi har været forvendt med længe, jeg ville dog stadig foretrække at bade i svømmehal, men både mængden af alger og bakterier vil være mindre, det er sandsynligt at der ikke vil komme alger i nævneværdigt omfang selvom at det skulle blive hedebølge. (denne forudsigelse gælder ikke Nordjylland, hvor der har været store mængder regn, og derfor vil opstå problemer) At Brøndby ikke får det blå flag skyldes manglende indberetning af målinger, og med viden om at de skal indleveres for at der kan gives blå flag, må denne “forglemmelse” være enten fordi der ikke ønskes blå flag, eller at vandkvaliteten ikke var i orden da målingen skulle tages.

Forudsigelse 2007

i 2007 fik vi ikke redigeret siden, men på forsiden af hjemmesiden har vi advaret mod bakterier i badevandet, på grund af den meget regn vi fik!!

Vi fik ikke forudsagt noget, men vi advarede mod badning, og vedlagde dokumentation, vores advarsler viste sig at være begrundet, for flere steder måtte myndighederne advarer mod badning også på strande med det blå bade flag!

Forudsigelse 2008 (27-4-08)

Det er vores opfattelse at den meget nedbør vi fik igen i år har gjort tilstandene meget være, vi vil derfor (også på grund af den lemfældige holdning fra myndighedernes side, læs link om blå flag ved strandene!) advare på det kraftigste om ikke at bade i havet i år, og i stedet benytte sig af svømmehaller, som vi jo har gjort opmærksom på på forsiden døde 4000 edderfugle ved Bornholm og ca 2000 sæler ved de danske kyster på grund af der store mængder af bakterier.

på grund af den måde vores kloaksystem er vil også overfladevandet være i fare, det vil sige at drikkevandet også i en del områder bør koges, hvis du bor i et at de steder der blev ramt af bakterier sidste år, så kan du godt regne med også at få problemer igen i år!!!

Som vi har fremhævet gennem de seneste mange års forudsigelser, er bakterieindholdet i badevandet uheldig højt, og derfor har Brøndby mistet det blå badeflag, hvilket vi burde have gjort for længe siden. Det er simpelthen ikke forsvarligt at have en badestrand udfor et kloakværk.

Forudsigelse 2009 (19-8-09)

Da siden først er opdateret den 19-8-09 mener vi at det er rimeligt at komme med en forudsigelse, vi skal dog forsat advare mod at bade, og nøjes med at glæde os over at drikkevandet i Brøndby er bedre end i Køge, Lille-Skensved og Tune, men at hvis nedbøren fortsættes året ud som det har gjort siden starten af året, vil både drikkevand og badevand være i fare i 2010.

Som vi forudsagde blev både drikke- og badevand dårligt, således afholdte Copenhagen Challenge udfor amager, med sygdom blandt deltagerne, somfølge af forurening, igen blive drikkevandet i Køge dårligt som året før.
 

Forudsigelse 2013 (4-9-12)

Igen i år har sommeren budt på meget regn, med oversvømmede kældre og vandløb i Nordjylland, som følge af det, vil der være fare i deres drikkevand, Det samme gælder Bornholm, som også fik voldsomme oversvømmelser. Selve hovedstadsområdet har været heldige med regnen, hver gang de har lovet skybrud, er hovedstadsområdet sluppet med skrækken.

Den generelle regnmængde, vil i sidste ende være det der afgør, vandkvaliteten i drikkevand såvel som i badevand.

I forhold til foregående år, ser det ud som om at badevandskvaliteten for 2013, vil blive lidt bedre end vi er vandt til, forudsat at der ikke fra d.d. kommer voldsomme ændringer i nedbøren, med regn i over 5 dage i træk.


Læs artiklen fra Berlingske.Fiskedød i Danske farvande

 

Denne holdning er udgiftsneutral.

Vi agter ikke at ændre på budgettet på dette område, fordi det nu er udenfor kommunens område at finansiere ændring i kloaknettet, da det må formodes at gå over de vanvittige høje afgifter.

Der er foretaget en ændring i budgettet, som betyder at indtægter på vand, samt udgifter på vand, kører som selvstændigt firma uden oplysning om regnskabet på kommunens budget. Da prisen på vand ikke er faldet i den mellemliggende periode, må der nødvendigvis være nogle store indtægter, som via afgifterne, falder i statskassen. Der foreligger ikke økonomisk over, hvor mange penge der kommer tilbage til borgerne, i form af renovering af kloakkerne.

Omkring renovation, har man valgt i budgettet at tilføre en betaling til vestforbrændingen, som betyder at også vestforbrændingens regnskab skal gennemgås, hvis man ønsker klarhed om budgettet.

Indtægten ved salg af ca. 50 parcelhusgrunde til 500.000 kr. pr. stk. (25.000.000 kr.) skal ses i lyset af, at det koster penge at overtage grunden samt gøre den byggemoden, så der er måske ikke nogen indtægt, hvorfor vi ikke regner med en sådan, men det ville betyde, at der vil komme flere betalende borgere til Brøndby, hvilket vil øge skattegrundlaget til glæde for alle.

Uddrag af disse konti brugt i tekst: Kr. Kommunes udgift:
Renovation (0138) 39.153.000  
Renovation (0138) (indtægt) 37.558.000 1.595.000