Integration

Hele historien hvor en flok imamer rejser rundt, med deres egne tegninger og spreder had mod Danmark, bør have strafferetslige konsekvenser. Det er klart at disse imamer har skadet Danmarks omdømme i den muslimske verden. Straffen må derfor være langt større end den Glistrup fik for at forudsige begivenhederne. (Glistrups sagde som bekendt at vores muslimske gæster kun var ude på at skade Danmark, det kan nu gøres mere præcist op i kroner og øre)

Der er tale om et forsøg på at afskaffe det, der er hjertet i demokratiet, nemlig ytringsfriheden, uden den – ingen demokrati.

Oven på den affære er det tydeligt at de stærkt troende muslimer i Danmark er umulige at integrer, Projektet med at starte bevægelsen de demokratiske muslimer virker nærmest naivt, bemærk at det primært kristne danskere som Asger Aamund som er medlem, det er opgjort at for hver muslim er der 9 kristne medlemmer.

De burde derfor ændre navn til DE NAIVE KRISTNE.

Det kan kun anbefales at vi retter vores eksport mod de demokratiske lande, vi kunne gøre en ekstra indsats på at gøre demokratiske lande uafhængige af olie ved at sælge vindmøller og solenergianlæg.

Brug af offentlige midler til integration er direkte tåbeligt, det har jo vist sig som spild, for at få en fornuftig integration skal der være en befolkning som er naturligt modtagelig til at få flere gæster. Gæsterne skal respektere samfundet, og ikke forsøge at diktere, hvordan vi skal leve, der må vi huske på at de også fik ændret indholdet af skolernes madpakker, religionsundervisning og idræt.

Særskilt undervisning med modersmåls og madlavning eller syning samt gymnastik kun for udlændinge vil heller ikke gavne integration. (ungdomsskolen) Husk på at dansker selv må betale for deres sprogundervisning.

Problemet må også anses for et problem skabt af en fejlslagen indvandrer-, skole-, bolig- samt erhvervspolitik fra Socialdemokratiets side.

Integrationsproblemer vil derfor forsvinde, når der ikke længere forskelsbehandles; husk også på ”at når krybben er tom så bides hestene”.

Folketinget bidrager i øvrigt til, at der er en øget modvilje mod forskellige folkeslag, når der indføres særlove, terrorlovene viser at folketinget er gået i panik.

Det at der er nogle love er i direkte konflikt med grundstenen i demokratiet, er i sig selv en meget grim glidebane, men vælgerne er åbenbart ikke i stand til stoppe de vanvittige indslag fra politikernes side, for hvis man ønskede et fornuftigt samfund, uden denne galskab, ville man vil ikke stemme på dem der vedtager disse love!!

LAVEREskatterOGafgifter er som eneste parti imod den udvikling i vort samfund, men erkender at så længe at borgerne ikke vil stoppe galskaben så må den jo bare udvikle sig.

Denne holdning vil på længere sigt give bedre forhold for alle og spare 15.106.000 kr.

Kontanthjælpen og boligsikring er ikke medregnet i besparelsen, da den er indregnet ved erhvervspolitik.

Der bruges i dag 61.330.000 kr. i Intro. og der er i den forbindelse en indtægt fra staten på 61.919.000,- kr. dette ser ud som en indtægt, men regner man yderligere med de udgifter som er på området, ender man et stort underskud.

Boligstøtte samt kontanthjælp som jo er en konsekvens af at der ikke er arbejde til så mange, når skatten er så høj, at flere virksomheder flytter til udlandet, så ser regnskabet således ud:

Art

Indtægter

Udgifter

Boligsikring (0557) 77 17.323.000 kr. 33.177.000 kr.
Kontanthjælp (0557) 73 24.742.000 kr. 80.462.000 kr.
 

Introduktionsydelse (0546)

61.919.000 kr.

61.330.000 kr.

Sprogcenter (0546) 56 00 02

52.425.000 kr.

52.268.000 kr.

Jobtræningsordninger (056895)

0 kr.

3.566.000 kr.

Sprogpædagogiskkorps (Børn & unge)
(0568) 980018

0 kr.

1.314.000 kr.

Sprogskole (0645) 51 091

0 kr.

2.388.000 kr.

Sprogskole IT-drift (0645) 51 044 23

0 kr.

300.000 kr.

Integrationsteamet/Karavan
(0558) 81 68 004 2
0 kr. 3.849.000
Integrationsteamet/Karavan
(0558) 81 68 004 2
0 kr. 3.435.000
Virksomhedskonsulent (0558) 81 68 004 10 0 kr. 414.000
Taxameter 0645 53 022 04 0 kr.

586.000

I ALT

114.344.000 kr.

129.450.000 kr.

129.450.000,- -114.344.000,- I ALT underskud 15.106.000,-

15.160.000 kr. i udgifter fordi der ikke er grundlag for, en hel del familier i Brøndby kan brødføde sig selv, i en sådan situation bør man ikke invitere flere gæster til at deltage i en håbløs jagt på job.

Samtidig har flere politikere jo udtalt at vi skal klarer os ved mere uddannelse, så vi kan tiltrække de uddannelseskrævende jobs, og så lade de ufaglærte jobs gå til udlandet, i denne rokade vil taberne jo netop være dem der er dårligt integrerede/uddannet.

Det er allerede nu sådan at Brøndby mister penge på at modtage flygtninge, det er altså både dyrt rent menneskeligt men også i kolde kontanter.