Idrætspolitik

Vi vil støtte den almene idræt i henhold til de almindelige regler om tilskud pr. medlem, men når der opstår klubber, som får løbende sponsorindtægter, bør en støtte kunne forhandles, således at der er klare skodder mellem amatører og professionelle afdelinger. Er det enkelte medlemmer af en klub, der opnår fast sponsorindtægt, bør den kommunale støtte til dette medlem bortfalde. De kommunale midler bør primært gå til skoler, døgninstitutioner, ældrepleje og miljøforbedringer samt almene aktiviteter i et omfang så alle tilgodeses på lige fod. 

Denne holdning vil spare ca. 6.572.000 kr. 

Ved at holde op med at have bandereklamer samt ved at BIF ikke fritages for ejendomsskat på stadion, vil der være en besparelse på Ca. 700.000 kr. (Drift af klubhus, EL og varme samt ejendomsskat)

Klik og se dokumenterne om ejendomsskat på BIF. (Udfra budgettet ser forholdene sig ud til at være gældende)

Foruden det er der rengøring af BIF´s klubhus som er på 514.000,- kr. mod 150.000 på Svanholm Crickets klubhus som er større en BIF´s besparelse 364.000,- kr.

Derudover er der en besparelse på lokaleleje, der er afsat 4.434.000,- kr. til lokaleleje i Brøndby hallen i forbindelse med aktiviteter på Brøndby stadion, men der er ikke indtægter på Brøndby hallens budget, pengene forsvinder på mystisk vis af budgettet. i 2009 ser det ud som om at tilskud til brøndbyhallen er fjernet.

Ydermere er der oprettet en konto til kurser på 918.000,- kr. som ud fra beskrivelsen er en elastik konto der syndes at have et manglende grundlag.

I 2006 var det et B.I.F styret gymnasium der skal give B.I.F ekstra indtægter, fantasien til at kunne overføre penge til B.I.F A/S kender ingen grænser, og nu har de købt Brøndby hallen, så længe borgerne stemmer som de gør vil vores demokrati ende med at ejes af B.I.F A/S, men hvis B.I.F A/S skal eje noget der er relateret til fodbold, kunne de så ikke overtage udgifterne til politiet, der jo skal møde tal stærkt op for at man kan afvikle en fodbold kamp, det er underligt at man ikke kan føre en idrætspolitik fra Folketinget som gør det til en nydelse at tage til idrætsarrangementer (skulle man skabe en udvikling der gjorde dette, ville man omlægge sine kræfter og i stedet for at bruge resurser på politi ved idræts begivenheder, skabe en lovgivning der automatisk rykkede hold, hvor tilhængerne ikke kan opføre sig ordentligt, helt ud af turneringerne!) Man har gjort det ved et fodboldhold, hvor spillerne gik amok, men det burde også gælde tilskuerne.

Det samlede budget for Idræt er i 2012: 26.217.000 kr. En stor del af disse penge går til B.I.F

Besparelse:

706.000 kr. (Drift+ejendomsskat) Rengøring udgør 514.000,- kr. 4.434.000 kr. (lokaleleje) +918.000 (kurser) = 6.572.000 kr.

 
Uddrag af disse konti brugt i tekst: Kr.
Brøndby idrætsforening klubhus (003231) 031010 1.335.000
Rengøring BIF (003231) 031010 23 514.000
Fritidsfaciliter (003232) 26.217.000
Lokaleleje Brøndbyhallen (003231) 031001 032 301.000
Tilskud til lokaleleje (003231)  023 13 4.434.000
Kurser (003231) 023 15 918.000
Bandereklamer  (003231) 031001 034 22.000
Rengøring Svanholm Cricketklub (003231) 031011 23 150.000
Brøndby Stadion (031001) 706.000
Fritidsfaciliteter (32) 26.217.000