Erhvervspolitik

Brøndby har gode industriområder med fine forbindelser via motorveje samt hovedveje.

Men vi bør kunne være konkurrencedygtige i forhold til nabokommunerne med service samt lave skatter og afgifter og kunne levere den nødvendige arbejdskraft. 

På trods af finanskrisen er der stadigvæk godt gang i en hel del virksomheder, der handler blot om at lokke den til kommunen samt give dem gode betingelser.

Arbejdet med at få vore unge samt arbejdsløse til at finde sammen med virksomhederne bør derfor opprioriteres. Der kunne ansættes nogle konsulenter, som via kommunen samt skolen fik de fornødne kontakter etableret; dette vil give mere livskvalitet og spare understøttelse, som kan bruges på finansiering af konsulenterne samt skattenedsættelser (Kommunen har godt nok overtaget arbejdsformidlingen, men vil vil gøre en ekstra indsats for de unge). 

Det er naturligvis en forudsætning at kommunen ikke jager virksomhederne væk, vi vil derfor nedsætte grundskylden, som det fremgår af resultat oversigten.

Historien om Brøndby som vækstkommune, er socialdemokratisk bluff, tjek selv alle de tomme erhvervslejemål.

For virksomhederne vil også vores Børnepolitik betyde at vi får en arbejdsstyrke som er til rådighed når virksomhederne har brug for den, ved at bruge flere penge på skolerne vil uddannelsesniveauet kunne hæves, så vi kan bistå industrien med veluddannet arbejdskraft. 

Denne holdning vil spare 75.571.000 kr. 

Målrettet indsats til førtidspensionister for mere selvværd samt øget indsats for virksomhedskontakt afsættes der 5.000.000  

Vi regner med at gøre en ekstra indsats for at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse og over i meningsfulde jobs. Når Folketinget fører en skatte og afgiftspolitik som nu, må vi erkende at det er blevet en sværere opgave. Det er derfor vigtigt at vi får samlet kræfter til at stille op til Folketinget og udrydde afgifter som: Sukker-, Fedt-, Diesel- og NOX-afgifter. Samt lette på administrationen for virksomhederne, hvilket skulle give et betydeligt opsving på arbejdsmarkedet. Så længe vi ikke er repræsenteret i Folketinget, vil vi forsøge efter bedst evne at tiltrække flere virksomheder til kommunen ved at lette på ejendomsskatter samt etablere tæt kontakt til de enkelt virksomheder med henblik på muligheder for rabat der hvor det kan lade sig gøre.

Vores hensigt er at få 1/3 af borgerne væk fra offentlig forsørgelse. Da der også spares på boligsikring samt andre hjælpeforanstaltninger, besparelsen i kontanthjælp er 18.573.000 kr. (vi mister jo samtidig noget tilskud fra staten) Brøndby regner med at bruge 55.720.000kr. på kontanthjælp i 2012, besparelsen i boligsikring 5.284.000. Besparelsen på arbejdsmarkedsforanstaltningen 21.260.000. Besparelsen på Førtidspension og Personlige tillæg er lidt svære at regne ud, da det bliver svære at få borgerne ud i meningsfyldt arbejde, som de selv føler de kan klare, jo længere tid, de har været væk fra arbejdsmarkedet. Vi vil dog anslå at 1/5 kan komme ud arbejdsmarkedet med målrettet indsats. Besparelsen er 35.454.000 kr. Den samlede besparelse er 80.571.000 kr.

Det fremgår af tallene fra 2009, at kontanthjælpsudgiften var på 325.486.000. Da den for 2012 kun udgør 80.462.000. tyder det på at kommunen har flyttet borger fra kontanthjælp til førtidspension for at få refusion fra staten. Dette er ikke hensigtsmæssigt for borgerne der bliver låst fast uden for arbejdsmarkedet. Jobsituation i øjeblikket gør dog, at en tilbageflytning i den nuværende situation er svær. Når vi får sat skatterne ned, vil vi få skabt arbejdspladser til dem stadig mener de kan arbejde, hvilket giver borgerne øget livskvalitet.

Uddrag af disse konti brugt i tekst: Kr. Kommunes udgift
kontanthjælp (0573) 80.462.000  
Kontanthjælp refusion (0573) (indtægt) 24.742.000 55.720.000 kr.
Førtidspension & Personlige tillæg (0548) 292.994.000  
Førtidspension & Personlige tillæg refusion (0548) (indtægt) 115.722.000 177.272.000 kr.
Boligsikring (0557) 77 33.177.000  
Boligsikring (0557) 77 (indtægt) 17.323.000 15.854.000 kr.
arbejdsmarkedforanstaltning (0568) 103.645.000  
arbejdsmarkedforanstaltning refusion (0568) (indtægt) 39.863.000 63.782.000 kr.