Ældrepolitik

Når man bliver ældre, skal der være en fornuftig service; man har jo betalt til "klubben" og så skal man også kunne mærke det, når man ikke selv kan klare tingene længere.

Det betyder, at det skal være muligt at blive i eget hjem så længe det er muligt med en god betjening; vi vil altså bruge flere penge på hjemmehjælpen.

I stedet for regulærere plejehjem foretrækker vi flere ældre-egnede boliger, hvor beboerne med øget hjemmehjælp ikke har behov for plejehjemsplads.

Ægtepar bør ikke skilles når de bliver ældre på grund af den enes handicap.  

Denne holdning koster 48.670.000 kr.

Brøndby kommune har i mange år brugt flere penge på plejehjem i stedet for hjælp i hjemmet, men nu er forbruget på plejehjemmene således: 

Sted 2009 2012 Merforbrug
Æblehaven (053232) 532003 54.707.000 kr. 56.459.000 kr. 1.752.000 kr.
Nygårdsplads (053232) 532004 31.308.000 kr. 49.417.000 kr. 18.109.000 kr.
Gildhøjhjemmet  (053232) 532005 42.828.000 kr. 45.239.000 kr.   2.411.000 kr.
I ALT 128.843.000 kr. 151.115.000 kr. 22.272.000 kr.

På hjemmehjælp bliver der i øjeblikket brugt 20.756.000  kr.  mod ca.94.698.000 kr. i 2009, altså en besparelse på 73.942.000,- kr. og så er der til afsat yderligere 90.015.000 til ”frit valg”. Udviklingen i tallene viser, at kommune har haft travlt med at presse de ældre på plejehjem.

Vi hellere støtte borgerne i muligheden til selv at vælge.

Merudgiften for drift at plejehjem 22.272.000 kr.
Besparelse på hjemmehjælp 70.942.000 kr. mener vi ikke gavner borgerne, hvorfor vi afsætter 70.942.000 kr. i et forsøg på at få borgere til bo godt i eget hjem. Merudgiften for plejehjem vil vi så ikke få, og trækker man de 2 tal fra hinanden, vil det koste ekstra 48.670.000 kr. for forbedret livskvalitet.

 
Uddrag af disse konti brugt i tekst: Kr.
Frit valg (053232) 532007 90.015.000
hjemmehjælp (053232) 532013 23.756.000