Administration

Brøndby bruger alt for meget på administration. Set i forhold til niveauet i andre kommuner, er der mange penge at spare. Hvis der skulle blive for meget plads på rådhuset, kan dele af dette lejes ud eller bruges til klub-aktiviteter. Det vil så frigive plads der hvor klubberne holder til, så disse steder kunne lejes ud. Lejeindtægter vil kunne bidrage til skattenedsættelser.

Derudover er det vores opfattelse at der på kommunen er ansat alt for mange skrankepaver der med deres overadministration af borgerne er til mere skade end gavn, hvis blot kommunen ville overholde lovgivningen på flere områder ville der i sig selv blive sparet end del, vi vil fjerne halvdelen af administrationen på rådhuset.

Denne holdning vil spare 143.525.500 kr.

Den samlede administrationskonto på rådhuset alene andrager 287.051.000,- kr. Det er generelt et problem at de offentlig administrationsudgifter stiger år for år i forhold til den service det offentlige skal yde da borgerne så betaler mere og får mindre.

Da Brøndby kommune også har administrationskonti på de enkelte institutioner, som også stiger vil der stadig bruges mange penge på administration. Vi forestiller os et totalt ansættelsesstop samt at der gøres et stort stykke arbejde på at få virksomhederne til at ansætte medarbejdere fra rådhuset. Der vil således ikke blive tale om, at vi ønsker medarbejdere ud i arbejdsløshed, men snarere ud til højere løn på det private arbejdsmarked, det er ikke en løsning at ansætte alle der ikke har job hos kommunen for så vil skatten stige så meget at det ikke ville kunne betale sig at gå på arbejde. Vi ser nu at virksomhederne flytter fordi byrden er blevet for stor. Og det er den udvikling vi ønsker at vende, ved at gøre det billigere at drive virksomheden i Brøndby Kommune.

Et opsving er betinget af at borgerne har flere penge, det vil de kun få når skatten bliver sat rigtigt ned, de skatte besparelser som regeringen ønsker er kun på mellem og top skat og vil derfor kun tilfalde dem der er velhavende, dette vil ikke give opsving i Brøndby.

Uddrag af disse konti brugt i tekst: Kr.
fællesudgifter administration (06) 287.051.000